2020-02-13 11.00

Telefonkonferens, Bokslutskommuniké 2019 (Q4)

Gerteric Lindquist, VD presenterar Bokslutskommuniké 2019 (Q4) och svarar på frågor.

Tel. +46 8 505 583 57. (på engelska) Se presentationsbilderna

Om du registrerar dig via länken nedan, kommer du ha möjlighet att se presentationsbilderna live under konferensens gång. Om du bara vill lyssna till presentationen via telefonen är telefonnumret +46 8 505 583 57.
En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00