2017-11-16 08.00

Delårsrapport, Q3 januari – september 2017

Will be publised CET 08.00

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00