2020-04-14 09.00

Kallelse till NIBEs årsstämma 2020

Kommer att publiceras, 14 april 2020 kl 09.00

Bolagsstämman äger rum 14 maj 2020 kl 17.00 i Markaryd

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00