2019-04-15 09.00

Kallelse till NIBEs årsstämma 2019

Kommer att publiceras, 15 april 2019 kl 09.00

Bolagsstämman äger rum 14 maj 2019 kl 17.00 i Markaryd

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00