Investerare

NIBE rapport 2016


Delårsrapport 3, 2019

Kalender

Rapporter

Nyheter

 • 2019-11-19, 16.01
  NIBE förvärvar TIKI Group, Gorenjes serbiska verksamhet för tillverkning av varmvattenberedare
  Pressmeddelande
 • 2019-11-12, 13.01
  NIBE förvärvar 50% av aktierna i turkiska ventilations- och luftkonditioneringsgruppen ÜNTES
  Pressrelease
 • 2019-10-28, 08.01
  NIBE förvärvar 51% av aktierna i Therm-X of California, Inc.
  Pressrelease

NIBE aktien – Fakta och siffror

Största aktieägareAntal aktier,

st

Andelröster,

%

Nuvarande och tidigare

styrelseledamöter och ledning

106 026 537

46,38

Melker Schörling

54 927 359

20,24

State Street Bank and Trust Co

39 911 286

3,30

Alecta Pensionsförsäkring

32 125 000

3,11

BNY Mellon NA

14 621 345

1,44

JP Morgan Chase Bank N A

14 221 006

1,27

Didner & Gerge Aktiefond

11 129 306

1,24

JPM Chase NA

8 316 951

0,79

CBNY-Norges Bank

6 407 759

0,66

BNP Paribas SEC Services Paris

5 379 780

0,40

Lannebo Småbolag

4 100 000

0,39

Brown Brothers Harriman & Co

4 020 471

0,39

Six SIS AG W8IMY

3 888 217

0,38

Andra aktieägare (50,170 st)

204 266 549

19,82

Totalt

504 016 622

100,00


Källa: Euroclear Aktiebok 31 oktober 2019Antal

aktier

Antal

ägare

Andel 

ägare %

Andel 

aktier, st

Andel

aktier, %

1-500

36 827

73,40

4 264 825

0,85

501-1,000

4 405

8,79

3 524 785

0,70

1,001-2,000

3 033

6,05

4 634 490

0,92

2001-5,000

2 857

5,70

9 650 647

1,91

5,001-10,000

1 274

2,54

9 166 301

1,82

10,001-20,000

868

1,73

12 609 740

2,50

20,001-50,000

472

0,94

14 657 777

2,91

50,001-100,000

162

0,32

11 164 643

2,22

100,001-500,000

168

0,33

39 973 960

7,93

500,001-1,000,000

31

0,06

22 350 837

4,43

1,000,001-5,000,000

57

0,11

124 198 513

24,64

5,000,001-10,000,000

7

0,01

47 553 504

9,43

10,000,001-

9

0,02

200 266 600

39,73

Totalt

50 170

100

504 016 622

100,00


Källa: Euroclear Aktiebok 31 oktober 2019NIBE-aktien har under året följts och analyserats av bland annat följande analytiker

Karl Bokvist

 ABG Sundal Colllier

Johan Wettergren

Carnegie

Johan Sjöberg

Danske Bank Equity Research

Olof Larshammar

DNB Markets

Marcela Klang

Handelsbanken Capital Markets

Douglas Lindahl

Kepler Cheuvreux

Carl Ragnestam

Nordea Markets

Klara Jonsson

SEB Equity Research

Fredrik Moregard

Pareto

NIBE Industrier AB etablerar MTN-program


NIBE Industrier AB (publ) publicerar nytt prospekt avseende sitt MTN-program och höjer det belopp upp till vilket MTN kan ges ut därunder

Finansinspektionen har den 29 november 2016 godkänt ett uppdaterat grundprospekt avseende NIBE Industrier AB:s (publ) Medium Term Note (MTN)-program som är giltigt i tolv månader från detta datum. I samband med upprättandet av det nya prospektet har MTN-programmets rambelopp (det sammanlagda belopp upp till vilket MTN kan utges och vara utestående) höjts till 5 miljarder kronor.


NIBE Industrier AB (publ) är emittent under programmet, vilket möjliggör emission av obligationer på den svenska marknaden.

Prospektet finns tillgängligt på NIBE Industrier ABs hemsida www.nibe.com och på www.finansinspektionen.se.


NIBE Industrier AB har utsett Danske Bank som arrangör av programmet. Danske Bank och Svenska Handelsbanken är emissionsinstitut.


NIBE Industrier AB etablerar obligationsprogram

STOCKHOLM, maj 18,– Finansinspektionen har idag godkänt NIBE Industrier ABs (NIBE-B.ST) prospekt som en del av NIBE Industrier ABs etablering av ett Medium Term Note (MTN) program, med ett rambelopp om 3 miljarder kronor.

NIBE Industrier AB (publ) är emittent under programmet, vilket möjliggör emission av obligationer på den svenska marknaden.

Prospektet finns tillgängligt på NIBE Industrier ABs hemsida www.nibe.com och på www.finansinspektionen.se.

NIBE Industrier AB har utsett Danske Bank som arrangör av programmet. Danske Bank och Svenska Handelsbanken är emissionsinstitut.
Dokument


NIBE MTN Program 2016 (PDF)

NIBE MTN Program 2015 (PDF) 
NIBE MTN Program 2018 (PDF)


Slutliga villkor 101 (PDF)

Slutliga villkor 102 (PDF)

Slutliga villkor 103 (PDF)

Slutliga villkor 104 (PDF)

Slutliga villkor 105 (PDF)

Slutliga villkor 106 (PDF)

Slutliga villkor 107 (PDF)

Slutliga villkor 108 (PDF)

Slutliga villkor 109 (PDF)

Slutliga villkor 110 (PDF)Tillägg till Grundprospekt
2019.05.14 (PDF)
2017.03.30 (PDF)

2015.11.20 (PDF)


För mer information
Gerteric Lindquist, Koncernchef och VD
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-73 076
[email protected]


Hans Backman, CFO
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-27 34 69
[email protected]


Vinst efter skatt per aktie

Resultatet efter skatt dividerat med genom­snittligt antal aktier.

 

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier.

 

Kurs/eget kapital

Aktiekurs per aktie dividerat med eget kapital per aktie, båda per balansdag.

 

Direktavkastning

Utdelning i procent av aktiekurs per balansdag.

 

Totalavkastning

Årets förändring av aktiekurs med tillägg för utdelning i procent av aktiekurs vid föregående balansdag.


Operativt kassaflöde/aktie

Kassaflöde efter investeringar men före förvärv av bolag/ verk­samheter dividerat med genom­snittligt antal aktier.

 

Utdelningsandel

Utdelning i procent av årets vinst per aktie.

 

PE-tal efter skatt

Aktiekurs per balansdag dividerat med vinst per aktie.

 

Börsvärde

Aktiekurs per balansdag multiplicerat med antal aktier.

 

EBIT multipel

Börsvärde plus nettoskuld (räntebärande skulder minus finansiella omsättningstillgångar) plus innehav utan bestämmande inflytande, dividerat med rörelseresultatet.

 

EV/sales

Börsvärde plus nettoskuld (räntebärande skulder minus finansiella omsättnings­tillgångar) plus innehav utan bestämmande inflytande, dividerat med netto­omsättningen.

 

Omsättningshastighet

Totalt omsatta aktier under året i procent av antal aktier.

 

 

IR kontakter

Gerteric

Gerteric Lindquist

Koncernchef och VD

Tel: +46 433-27 3076
[email protected]

Hans Backman

Hans Backman

CFO

Tel: +46 433-27 3469
[email protected] 

Christel Fritiofsson

Christel Fritiofsson

IR-kontakt

Tel: +46 433-27 3078
[email protected]

 

Leif Gustavsson

Benny Torstensson

Informationschef

Tel: +46 433-27 3070
[email protected]

 

 

 

Ledande befattningshavare

  

Högupplösta bilder på ledande befattningshavare

  

Gerteric Lindquist

Gerteric Lindquist

Koncernchef och VD
NIBE Group

Hans Backman

Hans Backman

CFO 
NIBE Group

Hans Backman

Klas Dahlberg

Affärsområdeschef
NIBE Climate Solutions

Hans Backman

Christer Fredriksson

Affärsområdeschef
NIBE Element

Hans Backman

Niklas Gunnarsson

Affärsområdeschef
NIBE Stoves


Ett urval av NIBE koncernens produkter

  

Om du letar efter en specifik produkt, vänligen gå till avsnittet NIBE / Om oss / du kan klicka här.
Här finns alla våra bolag under respektive affärsområde och där kan du söka på var och en av dem.

 

ExhaustAirHeatpump_NIBE

Bergvärmepump från NIBE Energy Systems

AirAirIndoor_NIBE

Luft/Luft värmepump NIBE Energy Systems

Contura710_NIBE

Contura 710 från Contura

Contura710_NIBE

Contura 596G från Contura

NIBE_Element_medtech

NIBE Element i MedTech Sector

NIBEELEMENT_carindustry_hybridcar

NIBE Element i Car Industry Sector

Text

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00