4/14/2010 9:00 fm

Årsredovisning 2009

NIBEs årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig.

Den tryckta versionen kommer att distribueras till samtliga aktieägare inom kort och kan även beställas från NIBE via hemsidan.

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00