4/8/2008 8:30 fm

Årsredovisning 2007

NIBE's Årsredovisning för 2007 är nu publicerad.

Den tryckta versionen går att beställa via hemsidan.

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00