4/2/2006 8:00 fm

Årsredovisning 2005

NIBE's Årsredovisning för 2005 är nu publicerad.

Den tryckta årsredovisningen går att beställa på hemsidan.

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00