4/5/2004 8:00 fm

Årsredovisning 2003

NIBE's Åsredovisning för 2003 är nu publicerad

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00