8/15/2000 8:00 fm

Delårsrapport 2, Q2 2000

 

  • Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen ökade till 582,3 Mkr (544,2 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 49,3 Mkr inklusive överskottsmedel från SPP på 16,1 Mkr och till 33,2 Mkr (28,8 Mkr) exklusive SPP
  • Europaexpansionen intensifieras – fyra av fem företagsförvärv gjorda utanför Sverige
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månaders- perioden uppgick till 13,47 kr inklusive över- skottsmedel från SPP och till 11,49 kr (9,06 kr) exklusive SPP

Delårsrapport 2, Q2 2000

 

Läs pdf »

Tillbaka till rapporter »

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00