5/15/2000 8:00 fm

Delårsrapport 1, Q1 2000

 

  • Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen ökade till 292,9 Mkr (267,6 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 16,1 Mkr (13,3 Mkr)
  • Förvärv av Cronspisen Kakelugnar AB
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månaders- perioden uppgick till 11,34 kr (8,76 kr)
  • Styrelsen föreslår bolagsstämman återköp av egna aktier

Delårsrapport 1, Q1 2000

 

Läs pdf »

Tillbaka till rapporter »

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00