4/16/2014 8:00 fm

Kallelse till NIBEs årsstämma 2014

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter i Markaryd.

 

Mer information

Benny Torstensson, Informationschef: 0433 - 73 000


Kallelse till Årsstämma 2014 (PDF)

Fullmakt till Årsstämma 2014 (PDF)

 

Gör din anmälan här till NIBE Industries AB Årstämma 2014

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00