4/16/2013 8:00 fm

Kallelse till NIBEs årsstämma 2013

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2013, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter i Markaryd.

 

Mer information
Benny Torstensson

Informationschef

0433-73 000

[email protected]

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00