12/28/2012 8:00 fm

NIBE Industriers aktie flyttas upp till Large Cap

När Nasdaq OMX gör förändringar i de olika börslistorna den 2 januari 2013 flyttas NIBE Industriers aktie upp till Large Cap.

 

För att kvalificera sig för Large Cap gäller att börsvärdet skall ha överstigit 1 miljard Euro under november månad under två på varandra följande år.

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00