7/27/2011 6:30 fm

Disclaimer

NIBE fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Schulthess och offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade B-aktier

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00