7/1/2011 6:30 fm

Disclaimer

NIBE bekräftar slutresultatet av acceptansnivån i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Schulthess

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00