4/20/2011 8:00 fm

Disclaimer

NIBE offentliggör erbjudandeprospekt med anledning av sitt offentliga uppköpserbjudande på Schulthess

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00