4/11/2011 3:30 em

Kallelse till årsstämma 2011

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2011, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE i Markaryd.


NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00