11/22/2007 8:00 fm

Alecta flaggar om ägande i NIBE

Alecta Pensionsförsäkring har den 21 november 2007 flaggat om ett ägande i NIBE Industrier överstigande 5%.

Alecta har den 21 november 4.760.000 aktier, motsvarande 5,1% av kapitalet och 2,2% av rösterna.

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00