5/7/2007 8:00 fm

NIBE och ägarna av DMS har kommit till en slutlig överenskommelse om att inte genomföra förvärvet

NIBEs danska dotterbolag METRO THERM A/S slöt den 26 april 2006 ett villkorat avtal om att förvärva det tyska företaget DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

Styrelsen i METRO THERM A/S har idag med samtycke från NIBE Industriers styrelse kommit till en slutlig överenskommelse med ägarna till DMS om att inte genomföra förvärvet.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00