Investerare & Press

Kalender

Rapporter

Nyheter

NIBE aktien – Fakta och siffror

Största aktieägare

 


Antal aktier,

st

Andelröster,

%

Nuvarande och tidigare

styrelseledamöter och ledning

110 075 825

46,78

Melker Schörling

54 927 359

20,24

Alecta Pensionsförsäkring

32 076 672

3,11

SSB Client Omnibus AC OM07

22 310 420

2,16

Didner & Gerge Aktiefond

19 916 455

1,93

Lannebo Småbolag

10 000 000

0,97

Didner & Gerge Småbolag

6 378 254

0,62

CBNY-Norges Bank

5 777 984

0,56

JPM Chase NA

5 264 725

0,51

SIX SIS AG, W8IMY

4 979 903

0,48

Odin Norden

4 838 711

0,47

SEB Sverigefond Småbolag

4 664 142

0,45

Andra AP-fonden

4 274 556

0,41

Andra aktieägare (41,231 st)

218 531 616

21,20

Totalt

504 016 622

100,00

 

Source: Euroclear Aktiebok 31 maj 2018

 

 

Antal

aktier

Antal

ägare

Andel 

ägare %

Andel 

aktier, st

Andel

aktier, %

1-500

27 289

66,37

3 664 380

0,73

501-1,000

4 315

10,50

3 460 437

0,69

1,001-2,000

3 195

7,77

4 852 654

0,96

2001-5,000

3 074

7,48

10 418 663

2,07

5,001-10,000

1 354

3,29

9 837 005

1,95

10,001-20,000

931

2,26

13 583 911

2,70

20,001-50,000

481

1,17

14 912 093

2,96

50,001-100,000

181

0,44

12 480 452

2,48

100,001-500,000

182

0,44

42 173 203

8,37

500,001-1,000,000

36

0,09

25 304 072

5,02

1,000,001-5,000,000

60

0,15

126 684 148

25,13

5,000,001-10,000,000

8

0,02

53 825 914

10,68

10,000,001-

8

0,02

182 819 690

36,27

Totalt

41 114

100

504 016 622

100,00

 

Källa: Euroclear Aktiebok 31 maj 2018NIBE-aktien har under året följts och analyserats av bland annat följande analytiker

Johan Wettergren

Carnegie Invest. Bank AB

Max Frydén

Danske Bank Equity Research

Olof Larshammar

DNB Bank Markets

Daniel Lindkvist

Handelsbanken Capital Markets

Predrag Savinovic

Nordea Markets

Douglas Lindahl

Kepler Cheuvreux

NIBE Industrier AB etablerar MTN-program

 

NIBE Industrier AB (publ) publicerar nytt prospekt avseende sitt MTN-program och höjer det belopp upp till vilket MTN kan ges ut därunder

Finansinspektionen har den 29 november 2016 godkänt ett uppdaterat grundprospekt avseende NIBE Industrier AB:s (publ) Medium Term Note (MTN)-program som är giltigt i tolv månader från detta datum. I samband med upprättandet av det nya prospektet har MTN-programmets rambelopp (det sammanlagda belopp upp till vilket MTN kan utges och vara utestående) höjts till 5 miljarder kronor.

 

NIBE Industrier AB (publ) är emittent under programmet, vilket möjliggör emission av obligationer på den svenska marknaden.

Prospektet finns tillgängligt på NIBE Industrier ABs hemsida www.nibe.com och på www.finansinspektionen.se.

 

NIBE Industrier AB har utsett Danske Bank som arrangör av programmet. Danske Bank och Svenska Handelsbanken är emissionsinstitut.

 

NIBE Industrier AB etablerar obligationsprogram

STOCKHOLM, maj 18,– Finansinspektionen har idag godkänt NIBE Industrier ABs (NIBE-B.ST) prospekt som en del av NIBE Industrier ABs etablering av ett Medium Term Note (MTN) program, med ett rambelopp om 3 miljarder kronor.

NIBE Industrier AB (publ) är emittent under programmet, vilket möjliggör emission av obligationer på den svenska marknaden.

Prospektet finns tillgängligt på NIBE Industrier ABs hemsida www.nibe.com och på www.finansinspektionen.se.

NIBE Industrier AB har utsett Danske Bank som arrangör av programmet. Danske Bank och Svenska Handelsbanken är emissionsinstitut.

 

 

 

Dokument


NIBE MTN Program 2016 (PDF)

NIBE MTN Program 2015 (PDF) 
NIBE MTN Program 2018 (PDF)

 

Slutliga villkor 101 (PDF)

Slutliga villkor 102 (PDF)

Slutliga villkor 103 (PDF)

Slutliga villkor 104 (PDF)

Slutliga villkor 105 (PDF)

Slutliga villkor 106 (PDF)

 

Tillägg till Grundprospekt
2017.03.30 (PDF)

2015.11.20 (PDF)

 

För mer information
Gerteric Lindquist, Koncernchef och VD
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-73 076
gerteric.lindquist@nibe.se

 

Hans Backman, CFO
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-27 34 69
hans.backman@nibe.se

 

Vinst efter skatt per aktie

Resultatet efter skatt dividerat med genom­snittligt antal aktier.

 

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier.

 

Kurs/eget kapital

Aktiekurs per aktie dividerat med eget kapital per aktie, båda per balansdag.

 

Direktavkastning

Utdelning i procent av aktiekurs per balansdag.

 

Totalavkastning

Årets förändring av aktiekurs med tillägg för utdelning i procent av aktiekurs vid föregående balansdag.


Operativt kassaflöde/aktie

Kassaflöde efter investeringar men före förvärv av bolag/ verk­samheter dividerat med genom­snittligt antal aktier.

 

Utdelningsandel

Utdelning i procent av årets vinst per aktie.

 

PE-tal efter skatt

Aktiekurs per balansdag dividerat med vinst per aktie.

 

Börsvärde

Aktiekurs per balansdag multiplicerat med antal aktier.

 

EBIT multipel

Börsvärde plus nettoskuld (räntebärande skulder minus finansiella omsättningstillgångar) plus innehav utan bestämmande inflytande, dividerat med rörelseresultatet.

 

EV/sales

Börsvärde plus nettoskuld (räntebärande skulder minus finansiella omsättnings­tillgångar) plus innehav utan bestämmande inflytande, dividerat med netto­omsättningen.

 

Omsättningshastighet

Totalt omsatta aktier under året i procent av antal aktier.

 

 

IR kontakter

Gerteric

Gerteric Lindquist

Koncernchef och VD

Tel: +46 433-27 3076
gerteric.lindquist@nibe.se

Hans Backman

Hans Backman

CFO

Tel: +46 433-27 3469
hans.backman@nibe.se 

Christel Fritiofsson

Christel Fritiofsson

IR-kontakt

Tel: +46 433-27 3078
christel.fritiofsson@nibe.se

 

Leif Gustavsson

Benny Torstensson

Informationschef

Tel: +46 433-27 3070
benny.torstensson@nibe.se

 

 

 

Ledande befattningshavare

  

Högupplösta bilder på ledande befattningshavare

  

Gerteric Lindquist

Gerteric Lindquist

Koncernchef och VD
NIBE Group

Hans Backman

Hans Backman

CFO 
NIBE Group

Hans Backman

Klas Dahlberg

Affärsområdeschef
NIBE Climate Solutions

Hans Backman

Christer Fredriksson

Affärsområdeschef
NIBE Element

Hans Backman

Niklas Gunnarsson

Affärsområdeschef
NIBE Stoves


Ett urval av NIBE koncernens produkter

  

Om du letar efter en specifik produkt, vänligen gå till avsnittet NIBE / Om oss / du kan klicka här.
Här finns alla våra bolag under respektive affärsområde och där kan du söka på var och en av dem.

 

ExhaustAirHeatpump_NIBE

Bergvärmepump från NIBE Energy Systems

AirAirIndoor_NIBE

Luft/Luft värmepump NIBE Energy Systems

Contura710_NIBE

Contura 710 från Contura

Contura710_NIBE

Contura 596G från Contura

NIBE_Element_medtech

NIBE Element i MedTech Sector

NIBEELEMENT_carindustry_hybridcar

NIBE Element i Car Industry Sector

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · info@nibe.com · +46 (0)433 27 30 00