An investment in NIBE shares has yielded good returns

Over 20 years of profitable growth with world-class sustainable energy solutions

Our focus on world-class sustainable energy solutions has produced over 20 years of profitable growth and a growing international presence. This has been a good investment for those who have been shareholders in NIBE Industrier since its initial public offering back in 1997.

Ambitious financial targets with a high level of compliance

NIBE has had average annual sales growth of nearly 18% since 1997 combined with an operating margin of between 10% and 13% and an average return on equity of just over 17%.

Since 1997, the share’s total return has averaged 23% annually.

Meeting the demand for energy conservation

NIBE is well positioned thanks to the combination of several drivers that create continued demand for energy-efficient products.

Strong sustainability profile

We have long developed our products with the vision of creating world-class sustainable energy solutions in parallel with a focus on using resources in our business and value chain respectfully.

Continued growth in fragmented markets

NIBE’s markets are characterised by their fragmentation, and thus the scope for continued consolidation remains good.


Economies of scale generate profit for the Group’s companies

NIBE’s size creates economies of scale for all companies in the Group in several areas: joint purchasing, production efficiency expertise and an open product development environment, which accelerates time-to-market and provides opportunities for technology transfer.

Dedicated management with a long-term view

Since its initial public offering, NIBE has had highly stable management.

A well-developed acquisition process

NIBE har en väl utvecklad process vid företagsförvärv och tydliga avsikter för befintliga företagsledningar, vilket säkrar bibehållen ledningskraft.

Strong corporate culture

With its roots in Småland, NIBE has an unmistakable entrepreneurial spirit and clear values that guide the entire Group

How does a heat pump work?

In a heat pump, solar energy, stored in the air, rock, water or ground, is used to heat both the building and the tap water.

in a ground-source heat pump system, the heat is transferred from the rock (the heat source) via a heat carrier, a collector. The collector circuit is closed and contains a liquid with a low freezing point (a glycol solution) which circulates and is heated by the rock storing solar energy.

 

When the glycol solution passes through the heat pump, it meets another closed system, the refrigerant circuit, in a heat exchanger (the evaporator), where the refrigerant is heated and begins to vaporise.

 

The gaseous refrigerant then passes through a compressor that greatly increases the temperature of the refrigerant. Via another heat exchanger (a condenser), the gaseous, hot refrigerant then releases its energy to heat the building and the tap water.

 

The still gaseous refrigerant then passes through an expansion valve, where the refrigerant becomes liquid again and is thus ready for a new cycle, which is repeated continuously while there is heating demand.

The heat pump’s energy output

the heat generated, is measured in kilowatt hours (kWh). Efficiency is measured in SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), i.e. how many times more energy (heat) a heat pump produces on average in one year than the energy (electricity) the compressor in the heat pump uses.

 

If the SCOP value is 5, the heat pump delivers five times as much energy as the electric motor in the compressor uses to drive the heat pump.

 

How much do you save?

For example, a total energy requirement for heating a house and domestic hot water is 24,200 kWh per year. With a heat pump which has a SCOP value of 5 means a saving of 19 360 kWh, or 80%, overall energy consumption is 4.840 kWh instead.

 

Expressed in simple terms, this ground-source heat pump saved 19,360 kWh or 80% compared with a situation in which the building was heated with direct-acting electricity. That’s both economical and eco-friendly.

Turbinvingar behöver kunna hålla värmen

Vindkraftverkens vingar behöver kunna hålla sig varma under reparation och underhåll

För att säkerställa korrekt översyn och underhåll av vindkraftverkens turbiner och dess vingar samt för att minska tiden för underhållsstopp har Lund & Sørensen, ett bolag inom affärsområdet NIBE Element, hittat lösningen för hur vingarna ska kunna hållas varma under reparationstiden. 

Central styrkontroll

Konceptet är baserat på en central intelligent styrkontroll som kombineras med värmemattor. Enheten styr temperaturen via sensorer i värmemattorna. Samtidigt mäter och loggar den även omgivande temperatur och fuktighet.

 

All styrning och kontroll av temperatur, data, larm, trendkurvor och programplaneringstid sker via en panel med pekskärm. 

Steg-för-steglösning

Bildskärmens layout är gjord med en steg för steglösning, där varje steg behöver bekräftelse för att övergå till nästa nivå. Detta för att säkerställa att operatören är medveten om vad man ska göra i varje steg och vad som ska loggas innan man går vidare till nästa nivå.

Elvärme håller växlarna fria från is och snö

Den näst största energiposten för ägare till järnvägsinfrastruktur i "kalla länder" är att hålla järnvägsväxlar fria från is och snö. 

 

Blue Point systemet som är framtaget av SAN Electro Heat i NIBE Elementgruppen är en system för att värma upp järnvägsväxlarna så de kan hållas snö- och isfria. Systemet tar hänsyn till förhållandet mellan nederbörd, temperatur och vind för att styra uppvärmningen. Systemet har också inbyggda larm, kontroll av väderstatus, energiförbrukning, tvångsuppvärmning med mera.

 

Inbyggda väderprognoser

Systemet tar emot en väderprognos varje timme för nästa 1 - 3 timmarsintervall. Det innebär en både lokal och korrekt prognos för snö och frost. Denna funktion sparar så mycket som upp till 40% energi.


Kaminer som huvudvärmekälla

Att elda i en vedkamin i Kanada eller i norra USA drivs av verkliga och mer praktiska behov, man vill helt enkelt få det varmt. 

På en kontinent med betydligt bistrare vinterklimat än i Europa, frånsett norra Skandinavien, är en vedkamin för många en viktig värmekälla. Till exempel har 350.000 hushåll eller 35% av hushållen utanför städerna i den kanadensiska provinsen Ontario ved som del- eller huvudvärmekälla.

Man förstår skillnaden mellan de olika kontinenterna bäst genom att jämföra produktbeskrivningen på några av kanadensiska Regencys produkter med en av NIBE Stoves storsäljare i Norden, Contura 500. Regencys kaminstorlekar anges utifrån rumsstorlek och med effektmåttet BTU, British Thermal Unit.


Som man säger i Kanada, du tänder brasan i oktober, sedan brinner den till i april. – Kan jag få en kopp te till, tack!

Regency® Pro-Series F5100 Wood Stove, 80.000 BTU = 23 kW. Nu kan du lägga in 55 cm långa vedträn och en laddning på 40 kg ger en brinntid på upp till 30 timmar!

 

Nordiska Contura 500 som har en effekt på 5 kW, kan ta 33 cm långa vedträn och har en brinntid på 1-2 timmar.

En artikel i Toronto Star speglar väl vedkaminens roll:

”Det är slutet på arbetsveckan och du har fortfarande lång väg hem i mörkret i motvind med hårda snöflingor som påminner om pellets. Det finns dock lättnad i slutet av vägen; te, kanske eller ett glas vin och den ultimata vinterkomforten -  en vedklabbe i en vedeldad kamin.”

 

 

NIBE Group – A global Group with companies and a presence worldwide

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00