NIBE Industrier AB styrelse

Hans Linnarson

(född 1952) Styrelsens ordförande sedan 2015. Styrelseledamot sedan 2006.

Elektronikingenjör och fil kand.

Styrelseordförande i HP Tronic AB. Styrelseledamot i Zinkteknik AB, Plastinject AB, Nordiska Plast AB, LWW Group AB och Eolusvind AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
914 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Georg Brunstam

(född 1957)
Styrelseledamot sedan 2003.

Civilingenjör.

Styrelseordförande i HEXPOL AB och INWIDO AB. Styrelseledamot i Melker Schörling AB och Becker Industrial Coatings Holding AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
1.828 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Gerteric Lindquist

(född 1951)
Styrelseledamot sedan 1989.

Civilingenjör och civilekonom.

Koncernchef. VD i NIBE Industrier AB och NIBE AB. Anställd sedan 1988.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
6.877.988 A-aktier
16.290.011 B-aktier

På grund av sin befattning, sitt aktieinnehav och längden på sitt styrelseuppdrag

ej oberoende styrelseledamot.

 

Anders Pålsson

(född 1958)
Styrelseledamot sedan 2010.

Civilekonom.

Styrelseordförande i GARO AB och Lammhults Design Group AB. Styrelseledamot i Trioplast AB..

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
22.857 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Helene Richmond

(född 1960)
Styrelseledamot sedan 2015.

Civilingenjör.

Sales and Marketing Director, Cooper Roller Bearings Co. Ltd, ett bolag inom SKF-koncernen. Styrelseledamot i Hanza Holdning.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
9.142 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Jenny Sjödahl

(född 1973)
Styrelseledamot sedan 2018.

Civilingenjör och MBA.

VD för Westermo Teleindustri AB. Styrelseledamot i Nolato AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
0 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Koncernledning

Gerteric Lindquist

(född 1951)

Koncernchef. VD i NIBE Industrier AB
och NIBE AB. Anställd sedan 1988.

Civilingenjör och civilekonom.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:

6.877.988 A-aktier
16.290.011 B-aktier

 

Hans Backman

(född 1966)

Ekonomidirektör i NIBE Industrier AB.

Civilekonom, MBA. Anställd sedan 2011.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
20.600 aktier av serie B

Christer Fredriksson

(född 1955)

Affärsområdeschef för NIBE Element,
VD i Backer BHV AB.

Civilingenjör. Anställd sedan 1992.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
1.718.125 aktier av serie A
2.867.840 aktier av serie B

 

Klas Dahlberg

(född 1964)

Affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions.

Civilingenjör. Anställd sedan 2016.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
9.050 aktier av serie B

 

Niklas Gunnarsson

(född 1965)

Affärsområdeschef för NIBE Stoves.

Ingenjör. Anställd sedan 1987.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
505.142 aktier av serie B

 

Revisor

 

KPMG AB Huvudansvarig revisor

 

Dan Kjellqvist
Auktoriserad revisor


En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00