GAM

Bolagsstyrning

GAM

Strategiska fokusområden

GAM

Hur NIBE skapar värde

GAM

NIBE tar ansvar

NIBE Industrier AB styrelse

Hans Linnarson

(född 1952)
Styrelsens ordförande sedan 2015.
Styrelseledamot sedan 2006.

Elektronikingenjör och fil kand.

Styrelseordförande i HP Tronic AB. Styrelseledamot i Zinkteknik AB, Plastinject AB, Nordiska Plast AB, LWW Group AB och Eolusvind AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
914 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Georg Brunstam

(född 1957)
Styrelseledamot sedan 2003.

Civilingenjör.

Styrelseordförande i HEXPOL AB och INWIDO AB. Styrelseledamot i Melker Schörling AB och Becker Industrial Coatings Holding AB.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
1.828 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Eva-Lotta Kraft

(född 1951)
Styrelseledamot sedan 2010.

Civilingenjör och MBA.

Styrelseledamot i Advenica AB, XANO Industri AB och Försvarshögskolan.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
4.571 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Gerteric Lindquist

(född 1951)
Styrelseledamot sedan 1989.

Civilingenjör och civilekonom.

Koncernchef. VD i NIBE Industrier AB och NIBE AB. Anställd sedan 1988.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
6.877.988 A-aktier
16.290.011 B-aktier

På grund av sin befattning, sitt aktieinnehav och längden på sitt styrelseuppdrag

ej oberoende styrelseledamot.

 

Anders Pålsson

(född 1958)
Styrelseledamot sedan 2010.

Civilekonom.

Styrelseordförande i GARO AB och Lammhults Design Group AB. Styrelseledamot i Trioplast AB..

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
22.857 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Helene Richmond

(född 1960)
Styrelseledamot sedan 2015.

Civilingenjör.

Sales and Marketing Director, Cooper Roller Bearings Co. Ltd, ett bolag inom SKF-koncernen. Styrelseledamot i Hanza Holdning.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
9.142 B-aktier.

Oberoende styrelseledamot.

 

Koncernledning

Gerteric Lindquist

(född 1951)

Civilingenjör och civilekonom.

Koncernchef. VD i NIBE Industrier AB
och NIBE AB. Anställd sedan 1988.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
6.877.988 A-aktier
16.290.011 B-aktier

 

Hans Backman

(född 1966)

Ekonomidirektör i NIBE Industrier AB.

Civilekonom, MBA. Anställd sedan 2011.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
20.600 aktier av serie B

Christer Fredriksson

(född 1955)

Affärsområdeschef för NIBE Element,
VD i Backer BHV AB.

Civilingenjör. Anställd sedan 1992.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
1.718.125 aktier av serie A
2.867.840 aktier av serie B

 

Klas Dahlberg

(född 1964)

Affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions.

Civilingenjör. Anställd sedan 2016.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
9.050 aktier av serie B

 

Niklas Gunnarsson

(född 1965)

Affärsområdeschef för NIBE Stoves.

Ingenjör. Anställd sedan 1987.

Aktieinnehav i NIBE Industrier:
505.142 aktier av serie B

 

Revisor

 

KPMG AB Huvudansvarig revisor

 

Dan Kjellqvist
Auktoriserad revisor

 

KPMG med Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor nyvaldes för en period på ett år på bolagsstämman 2016.

 

Ansvarig revisor har löpande tillgång till bolagets justerade styrelseprotokoll och de månadsrapporter som styrelsen erhåller.

 

Bolagets huvudansvarige revisor redovisar sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll till styrelsen i sin helhet.

 


 

 

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00