GAM

Bolagsstyrning

GAM

Strategiska fokusområden

GAM

Hur NIBE skapar värde

GAM

NIBE tar ansvar

Rapporter

Sustainability report

 NIBE Årsredovisning 2016

Läs online härlänk till annan webbplats

Ladda ner pdf här

 

Årsredovisningar

2015

2014
2013

2012

2011

 

 

 

GRI-Appendix

Vi kommunicerar våra prestationer och resultat på ett tydligt och öppet sätt. NIBE följer den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI).

 

Från och med år 2016 har vi integrerat Hållbarhetsredovisningen i Årsredovisningen. Ett GRI-appendix kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan under fliken GRI Appendix.

Hållbarhetsrapporter

 

2015 »

2014 »

2013 »

2012 »

2011 »

 


 


GRI-Appendix (GRI)

I GRI Appendix presenteras en sammanfattning av 2016 i enlighet med GRI G4.

 

Finns endast tillgängligt på engelska. »


CDP

NIBE rapporterar till Carbon Disclosure Project (CDP), en internationell organisation som arbetar för att bekämpa klimatförändringarna och för att skydda våra naturresurser . CDP syftar till att motivera företag och städer att avslöja sin miljöpåverkan, ger beslutsfattare de uppgifter de behöver för att ändra beteende på marknaden NIBEs rapport är inte officiell.

Länk till CDP www.cdp.netlänk till annan webbplats

UN Global Compact 

NIBE vill stödja globala arbetet för effektiva företag och hög affärsetik . Vi är undertecknat FN: s Global Compact, internationella principer för ansvarsfulla företag.

 

Länk till UN Global Compact www.unglobalcompact.orglänk till annan webbplats.

 

Länk till NIBEs statement/UN Global Compact NIBE 1413450850länk till annan webbplats


 

 

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00