Intressentenkät


Som ett led i att förbättra vårt hållbarhetsarbete frågar vi våra intressenter vad de anser att NIBE ska fokusera på för att bli ett ännu mer hållbart företag. Vi vill gärna veta vad du tycker.

 

Enkäten tar ca fem minuter att fylla i och du kan välja att vara anonym. På sista sidan får du möjlighet att lämna ytterligare kommentarer.

 

Tack för att du tar dig tid att delta!

 


Ange till vilken grad du håller med om påståendena nedan:
1. NIBE är ett företag som prioriterar hållbar utveckling. * (obligatorisk)
1. NIBE är ett företag som prioriterar hållbar utveckling.





2. NIBE är ledande inom sin bransch när det gäller att utveckla produkter som bidrar till hållbar utveckling. * (obligatorisk)
2. NIBE är ledande inom sin bransch när det gäller att utveckla produkter som bidrar till hållbar utveckling.





Välj ut max fyra punkter under respektive område nedan, som NIBE bör fokusera på:
Vad anser du att NIBE ska fokusera på för att ta ekonomiskt ansvar och bidra till hållbar utveckling?
Ekonomi * (obligatorisk)
Välj de fyra viktigaste
Ekonomi










Vad anser du att NIBE ska fokusera på för att ta produktansvar och bidra till hållbar utveckling?
Produkter * (obligatorisk)
Välj de fyra viktigaste
Produkter










Vad anser du att NIBE ska fokusera på för att ta miljöansvar och bidra till hållbar utveckling?
Miljöansvar * (obligatorisk)
Välj de fyra viktigaste
Miljöansvar










Vad anser du att NIBE ska fokusera på för att ta ansvar för arbetsförhållanden och bidra till hållbar utveckling?
Arbetsförhållanden * (obligatorisk)
Välj de fyra viktigaste
Arbetsförhållanden










Vad anser du att NIBE ska fokusera på för att ta samhällsansvar och bidra till hållbar utveckling?
Samhället * (obligatorisk)
Välj de fyra viktigaste
Samhället










Vad anser du att NIBE ska fokusera på inom styrning för att bidra till hållbar utveckling?
Styrning * (obligatorisk)
Välj de fyra viktigaste
Styrning