Hållbarhet

Inom NIBE arbetar vi för att skapa mervärde för våra intressenter. Detta gör vi utan att kompromissa med våra åtaganden kring kvalitet, hållbar utveckling och socialt ansvar. Våra värderingar baseras på internationella konventioner och riktlinjer men är framför allt djupt rotade i koncernens långa tradition att bedriva ett ansvarsfullt företagande.

Våra värderingar

Våra värderingar innehåller riktlinjer inom flera områden och genom att tillämpa dem;

  • bidrar vi till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd, i samhället
  • tar vi hänsyn till våra intressenters förväntningar
  • följer vi tillämpliga lagar och internationella uppförandekoder
  • integreras socialt ansvar i hela koncernen och praktiseras i våra relationer med medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Hållbarhetsrapport 2015

Läs som PDF

Läs online