NIBE i större fastigheter

Vi värmer och kyler 

Större byggnader kräver större investeringar i värmeutrustning och inomhus­komfort. NIBE har ett flertal alternativa produkter anpassade för större fastigheter av olika slag som exempelvis flerfamiljshus, industrier, lantbruk, hotell, kyrkor och slott. Oavsett om det gäller en stor fastighet eller flera mindre med gemensam uppvärmning erbjuder NIBE produktlösningar för god inomhuskomfort året runt.


Renoverat slott, Aberglasney House and Gardens, Wales 

Ett historiskt walesiskt slott har renoverats och har nu det allra senaste inom förnybar värmeteknik – ett helt nytt värmepumpsystem från NIBE. Fastigheten har en naturlig pool som används som energikälla för att värma upp både själva slottet och dess berömda inomhusträdgård. Värmepumpsystemet förser också slottet med tappvarmvatten.

Audis showroom i Istanbul, Turkiet

NIBEs värmepumpar används för både uppvärmning och kylning i Audis 18.000 kvadratmeter stora showroom i Istanbul. Med  "NIBE Uplink" kan hela anläggningen för inomhuskomforten fjärrstyras. Även när värmepumparna befinner sig i vänteläge ger de energibesparingar. Varje enhet har aktiva kylmoduler som ger utmärkt luftkonditionering inomhus.
 

Kylning vid utvinning av kopparmalm i Chile 

För att kyla gruvmaskinernas elmotorer vid koppargruvan i Los Bronces, Chile används skräddarsydda kylaggregat från KKT Chiller. Kundens höga krav är att kylningen måste vara lämplig för luft förorenad av damm, vara anpassad för drift på hög höjd upp till 4.200 meter över havet samt leva upp till särskilda säkerhetskrav. Den skräddarsydda lösningen innehåller sju industrikylare.

Miami University  – Oxford, Ohio

Istället för att elda med kol för att generera ånga, används WaterFurnaces geotermiska system för uppvärmning där värme tas ur marken via 300 energibrunnar, vilket är renare, tystare och mer hållbart. Förutom de miljömässiga och ekonomiska fördelarna fungerar anläggningen också som pedagogiskt center för studenterna. Anläggningen har integrerats i undervisningen för att visa hur man kan använda den här typen av teknik.