NIBE i industrin

Vi mäter, styr och värmer

NIBE finns också representerade i industrin med utveckling och tillverkning av komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning. Många företag inom flera olika branscher, vilka kräver olika lösningar för sina specifika applikationer, har hittat sin industripartner i NIBE Element.


Ständigt behov av rörelement för uppvärmning

NIBE har tillverkat rörelement för uppvärmning under många år. Våra kunder har ett stort och varierande behov av uppvärmningslösningar för speciella utrymmen, kablage, elskåp och ytor som måste vara isfria. Utveckling av nya rörelement sker ständigt och utvecklingen går dessutom snabbt och många nya funktioner och branscher har behov av system för sin verksamhet.

Pålitlig tågtrafik i vintertid

Många olika applikationer från NIBE finns inom den spårbundna trafiken. Ett exempel är de styrskåp som kontrollerar och mäter temperaturen på järnvägsspåren. Väderprognoser tas emot online och sedan styrs och regleras automatiskt värmen till elektriska rörelement som håller spårväxlar isfria, vilket bidrar till att tågen kan hålla tidtabellen även under vinterhalvåret.

Bilindustrins komfortbehov har skapat nya applikationer

Idag finns ett stort behov av elektrisk uppvärmning och elementteknologi i många fordon. Eluppvärmda ytterbackspeglar, motoruppvärmning och en varm förarstol är självklar vardagslyx numera. Uppvärmda och därmed isfria kameror för nattseende ger säkerhet för lastbilschauffören. Varma handtag för scooterföraren är ett annat exempel på ökad komfort. En helt ny applikation från NIBE är uppvärmda vindrutetorkare, vilket sannolikt kommer att bli en standard i framtidens bilar.

Resistorer med många tillämpningar

NIBEs resistorer används för styrning och reglering av exempelvis industrirobotar, hissar och elektriska motorer i många olika branscher.