Vår vision, affärsidé, mål och strategier

Vision

Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda marknaden högkvalitativa, innovativa och energieffektiva produkter och systemlösningar inom de tre olika affärsområdena. Basen för detta är NIBE-koncernens breda kompetens inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring.

Mål

Vår övergripande målsätt­ning är att kunna kombinera kraftig och uthållig tillväxt med god lönsamhet och skapa värdetillväxt för aktie­­ägarna. Vi ska också vara en intressant och ut­vecklande arbetsplats för de anställda samt ha trygga och nöjda kunder. Vår verksamhet ska präglas av öppenhet och ansvar.

Strategier

Vår strategi har vi delat in i sju olika områden för att tydliggöra förhållningssätt och arbetsmetodik.