Produkter inom koncernen

Våra produkter och paketlösningar bidrar till en hållbar utveckling.

 

 

kitchen nibe group

NIBE i hemmet – Bekvämt, enkelt och tryggt

 

NIBE är med sin mångfald av produkter ständigt närvarande och skapar trygghet och trivsel i det moderna hemmet. Många av de bekvämligheter som används i våra hem idag har en komponent eller är en produkt från NIBE. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa hållbara energilösningar, vilket bidrar till en energisnålare vardag både för våra kunder och samhället i stort.

own in kitchen

God inomhuskomfort

Värmepumpen möjliggör en effektiv och behaglig uppvärmning av bostaden, vilket ger en god ekonomi och sparar miljön för såväl dagens som kommande generationer. Vattenburen golvvärme kombinerat med en värmepump från NIBE gör att golven blir behagligt varma och sköna. Barnen kan både leka och springa barfota på golven året om.

modernliving

Varmt vatten, en självklarhet

Med barn i familjen går det åt mycket varmvatten. Då är det extra tryggt att det alltid finns varmvatten att tillgå eftersom både varmvattenberedaren och dess rörelement kommer från NIBE. Tvättmaskinen används också dagligen i många familjer. Den, liksom torktumlaren och handdukstorken, innehåller flera komponenter som tillverkas av NIBE.

fire

Kaminen, en riktig trivselhöjare

Att få koppla av framför en braskamin från NIBE är en riktig trivselhöjare samtidigt som den sprider skön värme. Braskaminen sparar både pengar och miljön eftersom förbränningen är mycket effektiv och veden är en förnybar energikälla.

Varmt vatten, en självklarhet

Med barn i familjen går det åt mycket varmvatten. Då är det extra tryggt att det alltid finns varmvatten att tillgå eftersom både varmvattenberedaren och dess rörelement kommer från NIBE. Tvättmaskinen används också dagligen i många familjer. Den, liksom torktumlaren och handdukstorken, innehåller flera komponenter som tillverkas av NIBE.

NIBE i större fastigheter – Vi värmer och kyler

 

Större byggnader kräver större investeringar i värmeutrustning och inomhus­komfort. NIBE har ett flertal alternativa produkter och konceptlösningar anpassade för större fastigheter av olika slag som exempelvis flerfamiljshus, industrier, lantbruk, hotell, kyrkor och slott. Oavsett om det gäller en stor fastighet eller flera mindre med gemensam uppvärmning erbjuder NIBE produktlösningar för god inomhuskomfort året runt.


Flerfamiljshus

I flerfamiljshus kan varje lägenhet antingen ha gemensam eller individuell uppvärmning men i båda fallen kan man ha en gemensam central för kontroll och övervakning med NIBEs konceptlösningar. Värmepumpen producerar förutom värme också både varmvatten och kyla.

Stora utställningshallar

NIBEs värmepumpar används för både värme och kyla i stora utställningshallar och köpcenter. Med NIBEs webbaserade lösningar kan hela anläggningen för inomhuskomfort fjärrstyras. Värmepumparna ger energibesparing även i vänteläge och enheterna har aktiva kylmoduler som ger utmärkt luftkonditionering.

bild1

Renovering av gamla byggnader

Vid renovering av äldre slott och herrgårdar, som ofta förbrukar mycket energi för uppvärmning, är det en mycket god investering att investera i ett värmesystem från NIBE, som har det allra senaste inom förnybar energiteknik.

Miami

Offentliga byggnader

Det är vanligt att offentliga byggnader värms upp med olja, gas eller kol. Genom uppvärmning med geotermiska system från NIBE som hämtar värme ur marken blir det både renare, tystare och mer hållbart. Anläggningarna kan också användas i utbildningssyfte för minskad miljöpåverkan.

Nibe in large properties

NIBE i industrin – Vi mäter, styr och värmer


NIBE finns också representerade i industrin med utveckling och tillverkning av komponenter och lösningar för mätning, styrning och uppvärmning. Många företag inom vitt skilda branscher, vilka kräver olika lösningar för sina specifika produkter, har hittat sin industripartner i NIBE.

Utrustning som räddar liv

Utvecklingen går snabbt framåt inom den medicintekniska industrin och nya lösningar räddar liv. Här ligger NIBE i framkant vad gäller utveckling av produkter baserade på folieelement, för olika applikationer, exempelvis operationsbord, steriliseringsutrustning, DNA-analyser och respiratorer.

bild1

Bilindustrins komfortbehov

Kraven på komfort i olika typer av fordon ökar kontinuerligt. Detta har skapat ett stort behov av nya applikationer, som baseras på elementteknologi. En av de senaste applikationerna är uppvärmda vindrutetorkare från NIBE, vilket sannolikt kommer att bli en standard i framtidens bilar.

Stora investeringar i spårbunden trafik

Flera länder driver idag stora projekt för förbättrad infrastruktur, särskilt inom spårbunden trafik. Inom detta område levererar NIBE många olika applikationer såväl till själva fordonen som till infrastrukturen, bland annat utrustning för uppvärmning av spår och spårväxlar, som styrs och regleras automatiskt.

Miami

Resistorer har många användningsområden

Resistorer ingår ofta som en viktig balanserande komponent i system och produkter som använder elektricitet. NIBEs resistorer används för styrning och reglering av exempelvis industrirobotar, hissar och elektriska motorer i många olika branscher.

Nibe in large properties

NIBE energieffektiviserar – Vi bidrar till energieffektivisering och hållbar utveckling

 

NIBE deltar med sina produkter på ett naturligt sätt i den internationella ambitionen att nå en hållbar utveckling i världen. Inom de allra flesta produkt­områden är idag en av huvudmålsättningarna i produktutvecklingen att åstadkomma energieffektivisering såväl i produkterna som i produktionsprocessen.

bild1

Värmepumpsmoduler

Värmepumpstänkandet har även flyttat in i industrin. Genom att utnyttja värmepumpskunnandet i koncernen kan NIBE nu erbjuda värmepumpsmoduler för användning i industriella processer och i kommersiella produkter, exempelvis diskmaskiner för storkök. Kunden får en förbättrad inomhusmiljö och samtidigt energieffektivisering av sin verksamhet.

hybridcar

Hybridfordon

Nya modeller av hybridfordon lanseras kontinuerligt för såväl personbilar som fordon för kommersiellt bruk. NIBE deltar aktivt i utvecklingen för effektivt energiutnyttjande och levererar bland annat element för förvärmning av batterier och resistorer för att utnyttja bromsenergin.

Frekvensstyrning

Genom frekvensstyrning av kompressorer i värmepumpar får man ett optimalt energiutnyttjande och en skonsammare belastning av elnäten. NIBEs tillverkning av frekvensomvandlare möter mycket högt ställda krav på renhet, noggrannhet och kvalitet.

 


Vindkraftverk

Vindkraftsanläggningarna vidareutvecklas kontinuerligt för att bli mer stabila och energieffektiva. NIBE fungerar i flera fall som en utvecklingspartner till vindkraftsindustrin och levererar både värmeutrustning och utrustning till vindkraftsindustrin för att utjämna strömförsörjningen till elnäten.

 

 

 

NIBE – en global koncern med verksamhet och försäljning på fem kontinenter.


Kontakta oss

NIBE Industrier AB
Box 14, 285 21 Markaryd

Besöksadress
Hannabadsvägen 5, Markaryd

+46 (0)433–73 000
info@nibe.com